מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

ניב עמיתי

לומד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת תל-אביבבקמפוס

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...