מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

ניצן בן חמו

לומדת הנדסת חשמל ואלקטרוניקה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...