מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מאיר שומרון

לומד מדעי המחשב באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

Hello world  - או המטלה הראשונה שלי בקורס מבוא לתכנות

Hello world - או המטלה הראשונה שלי בקורס מבוא לתכנות

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...