מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מתן אביאל

לומד מתמטיקה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

Ways to enjoy student's live

Ways to enjoy student's live

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...