מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

יהושע בלוך

לומד פיזיקה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

סה"כ לסכם את סמסטר א...

סה"כ לסכם את סמסטר א...

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...