מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

יונתן עתריה

לומד מדעי המחשב באוניברסיטת תל-אביב
בקמפוס

It starts with a bang

It starts with a bang

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...