מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

איתי רוט

לומד מדעי המחשב וביולוגיה חישובית – ביואינפורמטיקה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

לאן פנינו מועדות?

לאן פנינו מועדות?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...