מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

עידו קליין

לומד מדעי המחשב באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

Damn, could things get more roughy right now?

Damn, could things get more roughy right now?

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...