מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

איתן מרגוליס

לומד ביוטכנולוגיה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

החוויה שלי מאוניברסיטת בר - אילן

החוויה שלי מאוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...