מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

איתן מרגוליס

לומד ביוטכנולוגיה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

לקחת צעד אחורה ולהבין כמה אני בר מזל

לקחת צעד אחורה ולהבין כמה אני בר מזל

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...