מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אביגיל ספולטר

לומדת מדעי המח באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

לאן פנינו מועדות?

לאן פנינו מועדות?

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...