מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

ארטיום אברמוביץ'

לומד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

שניה רגע, תנו לי לנשום...

שניה רגע, תנו לי לנשום...

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...