מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

ארטיום אברמוביץ'

לומד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

שינויים

שינויים

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...