מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מנהיגי שוליך 2015


בקמפוס

יומיים חופש...

יומיים חופש...

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...