מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

רן לוי

לומד מדעי המחשב בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

Why would you do that to yourself ?

Why would you do that to yourself ?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...