מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

יקין אגברייה

לומדת פיזיקה בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
בקמפוס

והנה עבר הסמסטר

והנה עבר הסמסטר

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

המקצועות הנכללים במלגה ביולוגיה ביוכימיה מולקולארית ביואינפורמטיקה הנדסה...