מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

עפרי ריפס

לומדת מדעי המחשב בטכניון - מכון טכנולוגי לישראלבקמפוס

In five days from now I will have my first exam, wish me luck

In five days from now I will have my first exam, wish me luck

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...