מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

ניב זנדני

לומד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

הזמן שעבר במהירות, וזה שעתיד לבוא

הזמן שעבר במהירות, וזה שעתיד לבוא

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...