מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

משה גמליאל

לומד הנדסת מחשבים באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

יומיים חופש...

יומיים חופש...

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

המקצועות הנכללים במלגה אקלים אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה הנדסת מחשבים הנדסת מחשבים בהתמחות...