מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מעין סומר

לומדת הנדסה ביורפואית באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

והנה עבר הסמסטר

והנה עבר הסמסטר

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...