מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אייל אורבך

לומד מדעי המחשב באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

לאן פנינו מועדות?

לאן פנינו מועדות?

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...