מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

דביר ברייטברט

לומד ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

מרתון תל אביב

מרתון תל אביב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...