מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

דביר ברייטברט

לומד ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

In five days from now I will have my first exam, wish me luck

In five days from now I will have my first exam, wish me luck

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...