מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

דוד נויהוף

לומד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

בתקווה לראות ימים יפים ורגועים יותר בשנה הקרובה

בתקווה לראות ימים יפים ורגועים יותר בשנה הקרובה

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...