מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

דנית טוויטו

לומדת ביולוגיה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

קורס מעניין שרק בשבילו היה שווה ללמוד

קורס מעניין שרק בשבילו היה שווה ללמוד

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...