מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אביעד איזנברג

לומד הנדסת מחשבים באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

מוכן לדרך ארוכה וקשה

מוכן לדרך ארוכה וקשה

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...