מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אסא תירוש

לומד ביוטכנולוגיה ימית באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

הופ הופ טרללה, גדלתי בשנה

הופ הופ טרללה, גדלתי בשנה

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...