מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

ארנון בסוק

לומד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת תל-אביב
בקמפוס

והנה עבר הסמסטר

והנה עבר הסמסטר

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

המקצועות הנכללים במלגה אקלים אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה הנדסת מחשבים הנדסת מחשבים בהתמחות...