מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

ארנון בסוק

לומד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת תל-אביב
בקמפוס

מוכן לדרך ארוכה וקשה

מוכן לדרך ארוכה וקשה

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...