מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

ארנון בסוק

לומד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת תל-אביב
בקמפוס

יציאה מהעולם התיאורטי למעשי

יציאה מהעולם התיאורטי למעשי

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...