מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

יהונתן בוכניק

לומד מדעי המחשב בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
בקמפוס

יציאה מהעולם התיאורטי למעשי

יציאה מהעולם התיאורטי למעשי

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...