מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מנחם סידגורסקי

לומד מדעי המחשב באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

קורס מעניין שרק בשבילו היה שווה ללמוד

קורס מעניין שרק בשבילו היה שווה ללמוד

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...