מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

ישראל יאיר רונן

לומד מדעי המחשב באוניברסיטת בר - אילןבקמפוס

אז סמסטר א....?

אז סמסטר א....?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...