מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

הילה ישראלוב

לומדת ביולוגיה באוניברסיטת תל-אביב
בקמפוס

 In two hours of university we covered the entire high school material

In two hours of university we covered the entire high school material

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...