מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

גדעון אילני

לומד פיזיקה באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

סמסטר א' שנה ב'

סמסטר א' שנה ב'

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...