מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

דניאל דגני

לומד פיזיקה באוניברסיטת בר - אילן
בקמפוס

שנה א', הנדסת מחשבים - בר אילן

שנה א', הנדסת מחשבים - בר אילן

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...