מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

כרמל מרי-לואיז הרולד

לומדת ביולוגיה ימית באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

החוויה שלי מאוניברסיטת תל אביב

החוויה שלי מאוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...