מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

בן עפרון

לומד ביולוגיה ופסיכולוגיה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

Damn, could things get more roughy right now?

Damn, could things get more roughy right now?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...