מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

בן עפרון

לומד ביולוגיה ופסיכולוגיה בהאוניברסיטה העברית בירושלים
בקמפוס

סמסטר ראשון של שנה ב'

סמסטר ראשון של שנה ב'

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...