מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מנהיגי שוליך 2013
בקמפוס

University is fun, and it's just begun !!

University is fun, and it's just begun !!

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

המקצועות הנכללים במלגה ביולוגיה ביוכימיה מולקולארית ביואינפורמטיקה הנדסה...