מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מנהיגי שוליך 2013
בקמפוס

Ways to enjoy student's live

Ways to enjoy student's live

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

המקצועות הנכללים במלגה אקלים אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה הנדסת מחשבים הנדסת מחשבים בהתמחות...