מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מנהיגי שוליך 2013
בקמפוס

מחשבות שבאות בבוקר

מחשבות שבאות בבוקר

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...