מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מנהיגי שוליך 2013
בקמפוס

שנה שנייה כמו ראשונה

שנה שנייה כמו ראשונה

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...