מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

יניב פדה

לומד מדעי המחשב בהאוניברסיטה העברית בירושליםבקמפוס

לימודי הנדסה חוויה לא רגילה

לימודי הנדסה חוויה לא רגילה

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...