מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

יניב פדה

לומד מדעי המחשב בהאוניברסיטה העברית בירושליםבקמפוס

החוויה שלי מאוניברסיטת בר - אילן

החוויה שלי מאוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...