מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

טל ברקוביץ׳

לומד הנדסה אזרחית באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
בקמפוס

לאן פנינו מועדות?

לאן פנינו מועדות?

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...