מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מתן סיידל

לומד מתמטיקה ופיזיקה בהאוניברסיטה העברית בירושליםבקמפוס

אז סמסטר א....?

אז סמסטר א....?

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...