מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

חוליאטה ארקליאן

לומדת הנדסת מחשבים בטכניון - מכון טכנולוגי לישראלבקמפוס

יומיים חופש...

יומיים חופש...

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...