מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

יצחק בן אור

לומד ביופיסיקה בהאוניברסיטה העברית בירושליםבקמפוס

יציאה מהעולם התיאורטי למעשי

יציאה מהעולם התיאורטי למעשי

אוניברסיטת בר - אילן

אוניברסיטת בר - אילן

מקצועות הנכללים במלגה כימיה פיזיקה מתמטיקה מדעי המחשב ביופיסיקה הנדסת...