מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

יצחק בן אור

לומד ביופיסיקה בהאוניברסיטה העברית בירושליםבקמפוס

לקחת צעד אחורה ולהבין כמה אני בר מזל

לקחת צעד אחורה ולהבין כמה אני בר מזל

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...