מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

דביר פרטוש

לומד הנדסת מכונות באוניברסיטת בן - גוריון בנגב

צ


בקמפוס

In five days from now I will have my first exam, wish me luck

In five days from now I will have my first exam, wish me luck

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

המקצועות הנכללים במלגה אקלים אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה הנדסת מחשבים הנדסת מחשבים בהתמחות...