מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

דביר פרטוש

לומד הנדסת מכונות באוניברסיטת בן - גוריון בנגב

צ


בקמפוס

To be honest, I prefer physics over math

To be honest, I prefer physics over math

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...