מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

אלכסנדרה (סשה) חריזמן

לומדת מדעי כדור הארץ בהאוניברסיטה העברית בירושליםבקמפוס

והנה עבר הסמסטר

והנה עבר הסמסטר

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מקצועות הנכללים במלגה  הנדסת חשמל ומחשבים הנדסת מכונות הנדסה כימית הנדסת תעשייה...