מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

מנהיגי שוליך 2012


בקמפוס

מחשבות שבאות בבוקר

מחשבות שבאות בבוקר

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

המקצועות הנכללים במלגה מתמטיקה מדעי המחשב פיזיקה ואסטרונומיה כימיה מדעי...