מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

בקמפוס

אז מה למדתי הסמסטר?

התחלה חדשה-ישנה אז הנה נגמר לו הסמסטר השלישי. לאט לאט מסיימים עם קורסי הבסיס המתמטיים והפיסיקלים ומתחילים להיחשף לתופעות מעניינות ומסקרנות. אין ספק שככל...

נכתב ע"י מוריה רוזנפלד • מנהיגת שוליך בהאוניברסיטה העברית בירושלים
הצג פוסטים נוספים