מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

בקמפוס

In two hours of university we covered the entire high school material

Hi At first, starting University didn't seem as such a big deal to me. I really just thought of it as going back to school. What's the big...

נכתב ע"י נועה ליבוביץ׳ • מנהיגת שוליך באוניברסיטת תל-אביב
הצג פוסטים נוספים