מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

בקמפוס

Ways to enjoy student's live

Last year I titled my blog “Balancing between studying and having a life”. Although I can give this heading the current one, there will is a vast...

נכתב ע"י רואי סינוף • מנהיג שוליך בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל