מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

בקמפוס

קצרה היריעה מלתאר חוויותיו של סטודנט

נתבקשתי לכתוב  בלוג קצר על חוויותיי מהלימודים. בכל משימת לימודים שקיבלתי, אם אורכה היה קצר, זו הייתה תכונה חיובית של המטלה. ורק במשימה זו, קצרה...

נכתב ע"י אמיר ביאלר • מנהיג שוליך באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
הצג פוסטים נוספים