מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

בקמפוס

Time flies when you do homework

 Whoever said time flies when you have fun, clearly had it wrong, the actual phrase is “Time flies when you do homework”. I can’t...

נכתב ע"י חוליאטה ארקליאן • מנהיגת שוליך בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל