מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

בקמפוס

תואר כפול - ליהנות משני העולמות

אחד הקשיים בללמוד במסלול לתואר כפול הוא להיות קרוע בין שתי מחלקות. עם זאת בדיעבד אני יכול להגיד שאני נהנה משני העולמות. כשנכנסתי לראשונה לקורס ב"גרפיקה...

נכתב ע"י אור אלמכיאס • מנהיג שוליך באוניברסיטת בן - גוריון בנגב
הצג פוסטים נוספים