מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

בקמפוס

יציאה מהעולם התיאורטי למעשי

שלום, אני רוצה לספר על מעבדה שעשיתי בסמסטר האחרון. נושא המעבדה היה מיקרו מעבדים, כלומר מעבדים/מחשבים מזעריים. בכל מכשיר חשמלי שאנחנו משתמשים יש רכיב...

נכתב ע"י נתנאל שביט • מנהיג שוליך באוניברסיטת בר - אילן