מטפחים את הדור הבא של פורצי הדרך במדע

בקמפוס

My first day in Bar-Ilan University

I would like to start with my first impression from my first day. Our first class started at 10 AM, and the subject was physics, it was in a big auditorium...

נכתב ע"י ישראל יאיר רונן • מנהיג שוליך באוניברסיטת בר - אילן
הצג פוסטים נוספים